Skip to main content

2.4 Atrybuty plików używanych w systemie Linux - polecenie ls

{module Google reklama arty}

Atrybuty plików używanych w systemie Linux poznajemy przy pomocy polecenia ls, którego znajomość -wraz z opcjami– jest konieczna by pracować z tym systemem operacyjnym. Załóżmy, że w tzw. katalogu domowym w którym pracujemy dysponujemy plikiem  plika

 

$ ls  -l   plika

 

-rwxr-x---    1    piotr    nauka    265    maj 17  14:45  plika

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nazwa pliku  (8)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! data i godzina ostatniej modyfikacji pliku  (7)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! objętość  (6)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grupa (5)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! właściciel  (4)

!!!!!!!!!!!!!!!! liczba łączy  (3)

!! prawa  (2)

! type pliku „-” kreska oznacza plik normalny „d” plik jest katalogiem.  (1)

 

Podstawowe atrybuty plików mogą być wyświetlone przy pomocy polecenia   „ls” z dodatkiem opcji „-l”, która oznacza „długie” (long).

 

(1) Pierwsza zona licząca tylko jeden znak „ –„ wskazuje typ pliku. Symbole najczęściej spotykane są następujące:

  • - dla oznaczenia plików zwykłych
  • d dla oznaczenia katalogów
  • c dla oznaczenia plików specjalnych
  • b dla oznaczenia plików specjalnych przypisanych
  • l dla oznaczenia łączy symbolicznych

(2) Druga zona  („rwxrx---”) składająca się z 9 znaków, określa prawa pliku (patrz rozdział – Prawa)

(3) trzecia zona jest liczbą tzw. łączy symbolicznych, których funkcje omówimy w dalszej części kursu

(4) Właściciela pliku

(5) Określa do jakiej grupy użytkowników należy właściciel pliku

(6) Określa objętość  pliku w bajtach

(7) data i godzina ostatniej modyfikacji pliku

(8) Nazwa pliku

 

Przykłady:

-rwxr-xr-x      1     piotr   oracle       3432       Maj  14 2002   15:51    plikb

Plik regularny plikb liczący 3432 octet, ostatnia jego zmiana miała miejsce 14 maja, właścicielem pliku jest piotr, który należy do grupy oracle

 

drwxr-xr-x     2     piotr    windows      512   maj  4  2001  14:14  bin

Katalog  „bin’’ liczący 512 octet , ostatnia jego zmiana miała miejsce 4 maja 2001, właścicielem jego jest piotr, który należy do grupy windows

 

 

Polecenie   ls  ciąg dalszy

Wzór ogólny  ls     opcja      nazwa pliku

 

opcje podstawowe:

-l wyświetla cechy pliku

-a wyświetla wszystkie pliki

-b wyświetla znaki, które nie mogą być wydrukowane

-R wyświetla zawartość drzewa katalogowego

-p rozróżnia katalogi

-s wyświetla liczbę bloków

 

Polecenie ls wyświetla nazwy plików i, zgodnie z zaznaczoną opcją, niektóre ich atrybuty.

 

Przykłady: (zakładamy, że znajdujemy się w katalogu domowym  /home/piotr)

 

- lista nazw plików, które znajdują się w katalog

$ ls

-rwxr-x---    1    piotr    nauka   265     maj 17  19:21  plik_sesja

-rwxr-x---    1    piotr    nauka    365    maj 19  11:45  plikb

-rwxr-x---    1    piotr    nauka    465    maj 27  16:55  plikc

 

- najważniejsze cechy plikb

$ ls   -l   plikb

-rwxr-x---    1    piotr    nauka    365    maj 19  11:45  plikb

 

- najważniejsze cechy plików znajdujących się w katalogu /home

$ ls  -l  /home

 

- wyróżnić nazwy katalogów w wyświetlonych plikach

$ ls  -p

-rwx------   1   root   root                  123 sep 23  12: 45    plik_dane

-rwx------   1   root   root                  123 sep 24  12: 56    plik_obraz

-rwx------   2   root   root                   56  sep 25  14:23     plik_link

 

- liczba bloków zajętych przez pliki

$ ls –s

 

- wyświetlenie nazw wszystkich plików znajdujących się w katalogu

$ ls –a

 

- zobaczyć czy nazwa pliku nie zawiera t.z.w „znaku kontroli”

$ cat plik

cat : cannot open plik

 

$ ls -b  p*

p\030lik    f45      f451      f847

 

W powyższym

- wyświetlenie całości drzewa katalogowego

$ ls  -R  /

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 81375