Skip to main content

2.5 Względna i absolutna ścieżka dostępu

Istnieją dwa sposoby podawania ścieżek do czegokolwiek; plików czy katalogów:

  1. bezwzględne: Podając ścieżkę bezwzględną nie musimy nad niczym się zastanawiać, ponieważ podawana wartość jest zawsze prawdziwa.
  2. względne:  Podając względną musimy najpierw ustalić , gdzie znajdujemy się w danym momencie i podać ścieżkę względem tego położenia. Na rysunku poniżej katalog  piotr znajduje się w katalogu domowy  home.

Początkiem (katalogiem głównym) drzewa systemu plików jest  root oznaczony pojedynczym ukośnikiem  / . Pełna ścieżka dostępu do pliku zawsze będzie zaczynała się od takiego ukośnika czyli roota n.p  /usr/bin podaje pełną czyli bezwzględną (niekiedy w literaturze fachowej spotyka się pojecie „absolutna”) ścieżkę do katalogu  bin.

Względna (podana względem bieżącego katalogu) ścieżka dostępu nie może mieć na początku ukośnika  „/”.

 

Omawiając polecenie cd i pwd nauczymy się jak używać i jak określać względną ścieżkę ponieważ adresy względne zawsze wyglądają inaczej, w tym miejscu podamy czytelnikowi dwa przykłady, które przybliżą problem bezwzględnej i względnej ścieżki dostępu.

 

Katalog roboczy     Nowa lokalizacja     Adres bezwzględny     Adres względny

/usr/home/piotr/     /usr/home/piotr         /usr/home/piotr               ..

kat1

 

Znak dwóch kropek oznacza, że wspinamy się z kat1 do katalogu piotr, wyjaśnimy to obszerniej przy omawianiu polecenia  cd.

Trzeba zawsze pamiętać, że zarówno Linux jak i Unix operują wyłącznie na plikach, czyli traktują wszystko jak plik. Wszystkie pliki w Linuxie maja ten sam format fizyczny – ciąg bajtów. Katalog jest także plikiem tylko, że specyficznie zdefiniowanym.

Urządzenie (ang. device ) jest również traktowane jako plik (np. drukarka) jest to trudne do zrozumienia szczególnie dla debiutantów w informatyce a jest to jedna z podstawowych cech funkcjonalnych systemu Linux.

{module Google reklama arty}

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 66488