Skip to main content

2.8 ćwiczenia

Ćwiczenie 1

 W katalogu domowym utwórz katalog o nazwie – atelier -, a w nim utwórz dwa podkatalogi o nazwach : seria_1 i seria_2

 

Ćwiczenie 2

Wyświetl strukturę drzewa katalogowego co dopiero utworzonego używając dwóch różnych poleceń.

 

Ćwiczenie 3

Wyświetl, w swoim katalogu domowym, listę plików, używając dwóch różnych poleceń, które umożliwią rozpoznanie katalogów.

 

Ćwiczenie 4

Wykonaj copie pliku  /etc/passwd zmieniając jego nazwę na plik_pass.

 

Ćwiczenie 5

Zmień nazwę pliku plik_pass na password

 

Ćwiczenie 6

Przenieś plik password do katalogu seria_1 (przypominam,  że jest on podkatalogiem katalogu atelier)

 

Ćwiczenie 7

Wykonaj kopie plików /etc/passwd i /etc/group do katalogu seria_2 (przypominam, że jest on podkatalogiem katalogu – atelier) znajdując się

a)     w katalogu /etc.

b)    w katalogu seria_2

c)     w obojętnie jakim katalogu

 

Ćwiczenie 8

Wyselekcjonuj podkatalog seria_1 jaka katalog pracy i wyświetl – znajdując się w nim – pliki znajdujące się w podkatalogu seria_2

 

Ćwiczenie 9

Aby utworzyć plik o nazwie „dokument” wykonaj następujące polecenie

$ touch dokument

Wyświetl jego atrybuty używając poleceń  :    ls    i     file

 

Ćwiczenie 10

Znajdujesz się w katalogu domowym – wyświetl atrybuty, w tym także wielkość liczoną w blokach, wszystkich plików, także tych, których nazwa zaczyna się od „.”

 

Ćwiczenie 11

Wyświetl atrybuty twojego katalogu domowego.

 

Ćwiczenie 12

Jakie znasz polecenia które umożliwiają porównanie plików ? Użyj jednego z nich do porównania  pliku zawierającego twój profil użytkownika z plikiem profilu innego użytkownika.


Ćwiczenie 13

Utwórz w swoim katalogu domowym, katalog o nazwie „przykłady” i skopiuj do niego drzewo katalogowe

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 23312