Skip to main content

2.1 Katalogi i pliki Linux

Cele rozdziału:

Po przestudiowaniu rozdziału kursant znać będzie zasady budowy tzw. „drzewa katalogowego”  które jest standardem funkcjonowania systemu operacyjnego Linux (UNIX – także).

Rozdział przedstawia również podstawowe polecenia systemu Linux, bez znajomości których dalsza część kursu Linux mija się z celem. M.in. uczeń zapozna się z poleceniami:

  1. kopiowania
  2. usuwania plików i katalogów
  3. tworzenia plików i  katalogów

 {module Google reklama arty}

Zaznajomi się także z tzw. ścieżkami dostępu.

Rozdział wymaga szczególnej uwagi ponieważ polecenia są analizowane ze wszystkimi opcjami a do zapamiętania około 40 różnych definicji i zrozumienia zasad ich funkcjonowania.

CCK, CMS, Content Application Builder

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 27562