Skip to main content

89% Europejczyków korzysta z Internetu

Internet upowszechnił się wśród ogółu społeczeństwa, głównie za sprawą dostępności które stale się zwiększa, wraz z wprowadzeniem coraz to nowszych technologii 3G, 4G, LTE, 5G. Od 2007 roku większość gospodarstw domowych w Unii Europejskiej miała dostęp do Internetu. Odsetek ten nadal wzrastał, przekraczając poziom 75% w 2012 r. i 80% w 2014 r. Do 2018 r. odsetek gospodarstw domowych w Unii Europejskiej posiadających dostęp do internetu zwiększył się do 89 % – wzrost o 29 punktów procentowych w porównaniu z 2008 r. We wszystkich państwach członkowskich zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym środkiem dostępu do internetu było łącze szerokopasmowe: w 2018 r. korzystało z niego 86 % gospodarstw domowych w UE-28, co oznacza, że odsetek ten był o 38 punktów procentowych wyższy niż w 2008 r.

Najważniejsze punkty

  • Do 2018 r. odsetek gospodarstw domowych w UE-28 posiadających dostęp do internetu zwiększył się do 89 % – wzrost o 29 punktów procentowych w porównaniu z 2008 r.
  • W 2018 r. z dostępu do szerokopasmowego internetu korzystało 86 % gospodarstw domowych w UE-28, co oznacza, że odsetek ten był o 38 punktów procentowych wyższy niż w 2008 r. (48 %).
  • Odsetek osób w wieku od 16 do 74 lat w UE-28, którzy zamawiali lub kupowali towary lub usługi przez internet na potrzeby prywatne, w 2018 r. wyniósł 60 %.
  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2448