Biurokracja o biurokracji

W lipcu 2011 r. MSWiA przeprowadziło wspólnie z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia siódmą edycję badania związanego z szeroko pojętą informatyzacją i jej wpływem na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce. W tegorocznym badaniu ankietowym on-line wzięło udział ponad 1600 urzędów wszystkich szczebli w Polsce. Jego wyniki dostępne są w podziale na: urzędy ogółem, urzędy administracji samorządowej (gminne, powiatowe, marszałkowskie) i administracji rządowej, a także w rozbiciu na województwa.

Oprócz spodziewanych pozytywnych rezultatów informatyzacji, wykorzystanie teleinformatyki w opinii około 40% urzędów przyniosło wzrost obciążania pracą, a według ponad połowy urzędów nie wpłynęło na zmianę uciążliwości procedur obsługi klienta, czy liczbę dokumentów w postaci papierowej. Posiadanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (41% urzędów) wciąż nie przekłada się na wyeliminowanie tradycyjnego obiegu dokumentów papierowych.

W zdecydowanej większości urzędów, bez względu na szczebel, funkcjonuje podwójny obieg dokumentów.
Niejednoznaczna diagnoza wpływu wdrażania technologii teleinformatycznych na prace urzędu może wynikać z faktu, że proces implementacji nowych rozwiązań jest długotrwały i wciąż trwa. Wyniki badania pokazują, że wiele wprowadzonych rozwiązań nie posiada wszystkich docelowych funkcjonalności, gdyż plany ich rozbudowywania są założone na kolejne lata.

2/3 urzędów propaguje możliwość korzystania przez obywateli z usług administracji publicznej przez Internet. Informację o możliwości realizacji usług za pośrednictwem platformy ePUAP zawiera tylko 1/3 stron internetowych urzędów. Zwyczaj strony internetowe urzędów zawierają informacje niezbędne do załatwienia sprawy oraz dają możliwość pobierania formularzy, natomiast funkcja złożenia wniosku elektronicznego jest dostępna sporadycznie.

Te dane są szokujące, gdyż po raz kolejny dowiadujemy się, że nasza biurokracja funkcjonuje nie w społeczeństwie informacyjnym, tylko we własnym świecie, w którym komputer jest traktowany jak intruz uniemożliwiający pracę naszym urzędnikom. Dlatego też nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), powinno rozpocząć od zdecydowanych działań w sferze informatyzacji urzędów jemu podległych.

 

Piotr Piętak

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2554