Skip to main content

Skok na kable telekomunikacyjne

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od 2010 r. rośnie kradzież infrastruktury telekomunikacyjnej. Powstał pomysł, by powołać w Policji specjalne grupy do walki ze złodziejami infrastruktury telekomunikacyjnej. W planach jest też stworzenie portalu internetowego, w całości poświęconego tej tematyce.

Z danych Policji wynika, że pomimo stopniowego zmniejszania się kradzieży infrastruktury od 2004 roku, od 2010 r. notuje się wzmożoną działalność przestępczą w tym zakresie. Prawie 2/3 tych zjawisk występuje w obszarze Katowic. Tymczasem kradzież infrastruktury niesie ze sobą duże zagrożenie społeczne, ponieważ koszty jej odbudowy, znacznie większe niż jej wartość surowcowa, ponoszone są przez wszystkich obywateli. Niestety, przestępstwa kradzieży infrastruktury w ocenie organów ścigania i organów sądowniczych są często klasyfikowane jako niskiej szkodliwości społecznej, co prowadzi do zwiększenia poczucia bezkarności sprawców.

Dlatego gruba robocza ds. kradzieży infrastruktury przy Prezesie UKE ma w planach szereg działań mających zwiększyć wykrywalności przestępstw kradzieży oraz paserstwa infrastruktury i wyczulenie społeczeństwa na ten problem. Ma powstać katalog elementów infrastruktury, które najczęściej padają łupem przestępców oraz obszarów, w których z największą częstotliwością występują tego typu kradzieże. Powstała też propozycja powołania w Policji specjalnych grup do walki z kradzieżami infrastruktury. Powołanie takich "spec-grup" np. do walki z kradzieżami samochodów doprowadziło na przestrzeni ostatnich lat do 5-krotnego zmniejszenia liczby kradzieży samochodów.

Uczestnicy spotkania wskazali też na potrzebę powołania koordynatorów działań na szczeblu wojewódzkim, zarówno ze strony Policji, jak i przedstawicieli branżowych, w celu stworzenia sprawnego i szybkiego kanału wymiany informacji. Podsunięto również pomysł włączenia do projektu firm ubezpieczeniowych, które w sposób pośredni ponoszą koszty kradzieży. Ponadto w planach grupy roboczej jest stworzenie portalu internetowego, w całości poświęconego tematyce kradzieży infrastruktury.

 

red. portalu 

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 16702