M.Boni - amator na tronie

12 grudnia br. na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji został mianowany Igor Ostrowski, który współuczestniczył m.in. w opracowaniu strategii „Polska 2030”. Nie podano czym nowy wiceminister miałby się zajmować, wiemy tylko, że był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, którym kierował Michał Boni, obecny minister administracji i cyfryzacji. Nie ma w tym nic dziwnego, że minister Boni mianuje swojego kolegę na stanowisko wiceministra, jest to praktyka stosowana we wszystkich krajach postkolonialnych. Tak samo jest w Nigerii czy Mozambiku.

Czytaj więcej: M.Boni - amator na tronie

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2410

Budowanie ruin

Nowym podsekretarzem stanu w MSW został Stanisław Rakoczy, były przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Minister będzie miał w swoich kompetencjach nadzór nad Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Personalizacji Dokumentów. Minister Stanisław Rakoczy będzie również nadzorował m.in. sprawy związane z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego oraz dowodami osobistymi i paszportami. Z informacji tej wynika, że najważniejsza baza danych w III Rzeczpospolitej zostaje w MSW i nie zostaje przeniesiona do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (MAIC). Decyzja jest ostateczna.

Czytaj więcej: Budowanie ruin

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2289

Biurokracja o biurokracji

W lipcu 2011 r. MSWiA przeprowadziło wspólnie z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia siódmą edycję badania związanego z szeroko pojętą informatyzacją i jej wpływem na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce. W tegorocznym badaniu ankietowym on-line wzięło udział ponad 1600 urzędów wszystkich szczebli w Polsce. Jego wyniki dostępne są w podziale na: urzędy ogółem, urzędy administracji samorządowej (gminne, powiatowe, marszałkowskie) i administracji rządowej, a także w rozbiciu na województwa.

Czytaj więcej: Biurokracja o biurokracji

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2454

Dramat ZUS-u i minister Boni

W artykule przeanalizujemy konsekwencje reform jakie zapowiedział i realizuje premier Tusk : stwierdził on, z jednej strony, że minister nowo powołanego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dokona przeglądu planów projektów teleinformatycznych w całej administracji rządowej oraz zaproponuje ich racjonalizację zarówno pod względem technicznym i organizacyjnym, jak i pod kątem wydatków, z drugiej zaś zapowiedział reformę ubezpieczeń społecznych dla rolników (KRUS). Wynika z tego – co już zapowiedział minister Sawicki, że musi dojść do zmiany funkcjonowania w strukturze państwa zarówno ZUS jak i KRUS. Zmiana funkcjonowania ZUS –u i KRUS -u wiąże się nieuchronnie z zmianami systemów informatycznych obsługujących obie instytucje. Stąd wniosek, że pierwszym wielkim zadaniem ministra Boniego będzie koordynacja właśnie tego projektu. Dlatego konieczne jest przypomnienie procesu wprowadzenia reformy emerytalnej ZUS –u przeprowadzonej w Polsce pod koniec XX wieku, bowiem bez znajomości jego realizacji ryzykujemy popełnienie tych samych irracjonalnych błędów.

Czytaj więcej: Dramat ZUS-u i minister Boni

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 3137

Zadania ministra Boniego

W wywiadzie dla radia Tok FM Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji stwierdził, że nie jest pewien, czy podejmowane dotąd działania, „które informatyzują różne segmenty życia i administracji (...) wszystkie są ze sobą spójne i kompatybilne – tzn. czy zasada interoperacyjności została w te projekty wbudowana”.

Czytaj więcej: Zadania ministra Boniego

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2312