Napisane przez mediologia dnia . Wysłane MAiC.

Budowanie ruin

Nowym podsekretarzem stanu w MSW został Stanisław Rakoczy, były przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Minister będzie miał w swoich kompetencjach nadzór nad Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Personalizacji Dokumentów. Minister Stanisław Rakoczy będzie również nadzorował m.in. sprawy związane z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego oraz dowodami osobistymi i paszportami. Z informacji tej wynika, że najważniejsza baza danych w III Rzeczpospolitej zostaje w MSW i nie zostaje przeniesiona do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (MAIC). Decyzja jest ostateczna.

Dlaczego do ministerstwa, z definicji zajmującego się koordynacją systemów informatycznych nie przeniesiono z MSW rejestru PESEL, którego numer umożliwia właśnie minimalną wymianę informacji między tymi systemami ? Bez systemu informatycznego PESEL Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji – co wie każdy znający minimalnie funkcjonowanie naszej administracji – nie może zapewnić koordynacji systemów informatycznych w naszym kraju.

Na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Michał Boni, podkreślił wagę i znaczenie współdziałania we wszystkich aspektach życia publicznego."Chciałem w związku z tym powiedzieć, że dla nowo powstającego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji część samorządowa jest niezmiernie istotna, jest kluczowa" - stwierdził szef MAiC. I dodał, że jednym z celów nowego ministerstwa będzie budowanie spójności między administracją publiczną, rządową i samorządową. Tak by obowiązywały je wspólne standardy i żeby byli nastawieni na efekty i służenie obywatelom.

Otóż są to absurdy, sprzedawane przez kogoś kto czytał Ionesco ale nie wie nic na temat teorii informacji i nie odróżnia informatycznej pętli od warunku. Wiadomo bowiem, że najważniejszym projektem koordynującym polską administrację – m.in. ewidencje ludności z rejestrem stanu cywilnego (oba działy nadal pozostaja w MSW) – był PESEL2, projekt zlikwidowany przez rząd Tuska w dwa tygodnie po dojściu do władzy w 2007 roku. Innymi słowy w 2007 roku rząd Tuska niszczy fundamenty państwa sieciowego, by w 2011 na jego gruzach budować ruiny.


Piotr Piętak